Lãi suất 31/03/2016

Báo cáo Thường niên Quỹ Liên kết Chung năm 2015

Trong năm 2015, mặc dù mặt bằng lãi suất đầu tư của toàn nền kinh tế thấp (lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân 6.5 – 7%/năm), song Bảo Việt nhân thọ với chiến lược đầu tư an toàn và hiệu quả, lựa chọn phân bổ tài sản tối ưu, quỹ liên kết chung đã đạt được các kết quả khả quan về mức lãi suất cũng như tăng trưởng tổng tài sản đầu tư của quỹ.

>> Tải về Báo cáo Thường niên Quỹ Liên kết Chung năm 2015