Lãi suất 03/04/2020

Báo cáo Thường niên Quỹ Liên kết Chung năm 2019

Với sự tin tưởng và ủng hộ không ngừng của Quý khách, tại cuối năm 2019, quỹ liên kết chung của Bảo Việt Nhân thọ đã đạt gần 1,4 triệu hợp đồng có hiệu lực, tăng 18% so với năm 2018.

Chỉ riêng trong năm 2019, số hợp đồng bảo hiểm liên kết chung mới tham gia với BVNT là hơn 268.000 hợp đồng. Tổng tài sản của quỹ liên kết chung đạt khoảng 37.600 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cuối năm 2018.

Với kết quả đạt được, chúng tôi tin tưởng rằng, các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của Bảo Việt Nhân thọ sẽ tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu của người dân Việt Nam về bảo hiểm, tiết kiệm và đầu tư. Giá trị Quỹ liên kết chung theo đó cũng sẽ tiếp tục được tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững trong năm 2020 và các năm tới.

Báo cáo thường niên Quỹ Liên kết chung năm 2019