Lãi suất 02/04/2018

Báo cáo Thường niên Quỹ Liên kết Chung năm 2017

Bảo Việt Nhân thọ luôn theo sát sự phát triển của thị trường tài chính và diễn biến lãi suất trên thị trường. Năm 2017, mặt bằng lãi suất trên thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp. Nắm bắt được xu thế này, Bảo Việt Nhân thọ đã xây dựng kế hoạch dòng tiền phù hợp để thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư nhằm gia tăng hiệu quả đầu tư cho quỹ liên kết chung.

Đồng thời, với lãi suất huy động tiết kiệm giảm, chúng tôi cũng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các tài sản đầu tư có lãi suất cố định, có tính an toàn cao, đặc biệt trái phiếu Chính phủ chiếm gần 80% giá trị danh mục tại thời điểm cuối năm 2017, thể hiện tính hiệu quả, ổn định của hoạt động đầu tư quỹ liên kết chung, đảm bảo tối đa quyền lợi dài hạn và các cam kết của Bảo Việt Nhân thọ với quý khách hàng.

Với kết quả này, lãi suất đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung trong năm 2017 đạt 8,6%/năm sau các chi phí, cao hơn so với mức lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của các ngân hàng quốc doanh.

bao-viet-nhan-tho-Bao-cao-quy-lien-ket-chung-2017