Lãi suất 03/04/2020

Báo cáo Quỹ Hưu trí tự nguyện năm 2019

Với sự tin tưởng và ủng hộ không ngừng của Quý khách, trong năm 2019, Bảo Việt Nhân thọ đã đạt được những kết quả tốt trong cung cấp bảo hiểm hưu trí với mức tăng trưởng cao về giá trị Quỹ hưu trí tự nguyện:
• Tổng phí bảo hiểm năm 2019 đạt 284 tỷ đồng
• Giá trị quỹ hưu trí tự nguyện tại cuối năm 2019 đạt 892 tỷ đồng, tăng trưởng 52%.
Dự tính quỹ hưu trí sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong những năm tới.

Báo cáo thường niên Quỹ hưu trí tự nguyện năm 2019