Lãi suất 01/04/2019

Báo cáo Quỹ Hưu trí tự nguyện năm 2018

Báo cáo Quỹ Hưu trí tự nguyện năm 2018

Năm 2018. Bảo Việt Nhân thọ tự hào tiếp tục là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ cả về doanh thu khai thác mới và tổng doanh thu phí bảo hiểm. Với sự tin tưởng và ủng hộ không ngừng của Quý khách hàng, trong năm 2018, Bảo Việt Nhân thọ đã đạt được những kết quả đáng tự hào về triển khai dòng sản phẩm bảo hiểm hưu trí theo đó Giá trị Quỹ hưu trí tự nguyện tăng trưởng cao và dự tính tiếp tục tăng cao trong những năm tới.

Trong năm 2018 Giá trị Tài khoản của Quý khách được tích lũy theo Lãi suất công bố 6,55%/năm

Báo cáo thường niên Quỹ hưu trí tự nguyện năm 2018

bao-cao-huu-tri-tu-nguyen-2018