Lãi suất 02/04/2018

Báo cáo Thường niên Quỹ Hưu trí Tự nguyện năm 2017

Năm 2017, Bảo Việt Nhân thọ tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ cả về doanh thu khai thác mới và tổng doanh thu phí bảo hiểm. Tính riêng sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện, Bảo Việt Nhân thọ đang dẫn đầu thị trường với doanh thu khai thác mới chiếm 72.6% tổng doanh thu khai thác mới toàn thị trường của dòng sản phẩm này (theo số liệu của Hiệp hội bảo hiểm, tính đến hết Quý 3/2017).

Với sự tin tưởng và ủng hộ không ngừng của Quý khách hàng, trong năm 2017, Bảo Việt Nhân thọ đã đạt được những kết quả đáng tự hào về triển khai dòng sản phẩm bảo hiểm hưu trí. Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới tăng trưởng 13.4%, số hợp đồng Khai thác mới tăng trưởng 43.8% so với năm 2016. Kết quả này cho thấy sản phẩm hưu trí tự nguyện của Bảo Việt Nhân thọ đang đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng gia tăng của quý khách hàng.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những tính năng ưu việt, các sản phẩm hưu trí tự nguyện của Bảo Việt Nhân thọ sẽ tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu hoạch định kế hoạch tài chính hưu trí của người dân Việt Nam. Theo đó Quỹ hưu trí tự nguyện sẽ tăng trưởng ngày càng cao trong những năm tới.

bao-cao-thuong-nien-quy-huu-tri-tu-nguyen-2017