Khuyến mãi 24/09/2021

Chương trình tri ân "Người Bảo Việt dùng hàng Bảo Việt"

Bảo Việt Nhân thọ trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn và đồng hành cùng chúng tôi trong Chương trình “Người Bảo Việt dùng hàng Bảo Việt” của Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên triển khai trong thời gian từ ngày 24/09/2021 – 31/12/2021. Đây không chỉ là niềm tự hào khi được chính Anh/chị là thành viên trong Ngôi nhà Bảo Việt lựa chọn mà còn là niềm vinh dự được Quý khách hàng trao gửi niềm tin vào Thương hiệu bảo hiểm hàng đầu của Quốc Gia, vào sản phẩm dịch vụ do chính người Việt tâm huyết thiết kế và mang đến cho những người dân Việt.

NGƯỜI BẢO VIỆT DÙNG HÀNG BẢO VIỆT

Thời gian khuyến mại:  24/09/2021 – 31/12/2021

Phạm vi: Toàn quốc

Hình thức khuyến mại: Tặng quà.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  Tặng tiền mặt với số tiền tương ứng với 10% phí bảo hiểm định kỳ thực đóng lần đầu của năm Hợp đồng thứ nhất.

Điều kiện tham gia: Bên mua bảo hiểm là Cán bộ, nhân viên và Tư vấn viên đang còn hoạt động của Bảo Việt trên toàn quốc tham gia mới các Hợp đồng bảo hiểm An Khang Hạnh Phúc, trong đó Người được bảo hiểm có bao gồm chồng/vợ, con ruột.

  • Khách hàng cá nhân tham gia Hợp đồng chính là Sản phẩm An Khang Hạnh Phúc có Phí Quy năm từ 15 triệu đồng trở lên và phí Bảo hiểm nộp lần đầu không thấp hơn 5 triệu đồng.
  • Ngày nộp phí bảo hiểm ước tính (sau đây gọi là Ngày hiệu lực Hợp đồng) nằm trong thời gian khuyến mại và Ngày phát hành Hợp đồng không quá ngày 05/01/2022.
  • Phí bảo hiểm đầu tiên và Phí bảo hiểm định kỳ quy năm là Phí bảo hiểm của Hợp đồng chính và phí bảo hiểm của các Quyền lợi Cơ Bản/Nâng cao/Cao cấp/Sản phẩm bổ trợ đi kèm, chưa bao gồm phí đóng thêm, phí nộp trước.
  • Khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại này vẫn được tham gia các Chương trình khuyến mại khác của Bảo Việt Nhân thọ.

Cơ cấu giải thưởng: Bảo Việt Nhân thọ sẽ tặng quà tiền mặt cho 500 Hợp đồng thỏa mãn điều kiện chương trình

Cách xét giải thưởng

  • Thứ tự xét ưu tiên Hợp đồng nhận giải thưởng: Ngày hiệu lực Hợp đồng; Ngày phát hành Hợp đồng; Phí đầu tiên thực nộp cao nhất.
  • Quà tặng sẽ được chuyển đến Khách hàng sau ngày Phát hành Hợp đồng.
  • Danh sách Cán bộ/nhân viên và Tư vấn viên nội bộ của Bảo Việt được các đơn vị xác nhận theo quy định của Chương trình.
  • Trường hợp Khách hàng sau khi nhận giải thưởng nếu từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm trong thời gian cân nhắc Hợp đồng thì Bảo Việt Nhân thọ có quyền đối trừ giá trị quà tặng vào số tiền mà Bảo Việt Nhân thọ phải hoàn lại. Giá trị quà tặng khuyến mại là: Tiền mặt với số tiền tương ứng với 10% phí bảo hiểm định kỳ thực đóng lần đầu của năm Hợp đồng thứ nhất.
  • 01 Hợp đồng đủ điều kiện theo thể lệ chương trình được nhận 01 phần quà tặng tiền mặt trong Chương trình khuyến mại này

Thể lệ chi tiết của chương trình: Tại đây