Khuyến mãi 01/06/2020

Tăng thêm 1.350 Bộ quà tặng trong CTKM "Thêm quà tặng, Tăng bảo vệ"

Với sự đón nhận bất ngờ của gần 2.000 Khách hàng ngay trong tháng đầu tiên triển khai, Bảo Việt Nhân thọ quyết định tặng thêm 1.350 Bộ quà tặng túi sơ cứu y tế gia đình gồm túi y tế và 17 vật dụng y tế cần thiết và hữu ích tới các khách hàng trong tháng 6.

Như vậy, số quà tặng của Chương trình "Thêm quà tặng, tăng bảo vệ" sẽ là 3.700 Bộ túi y tế gồm 17 vật dụng sơ cứu y tế tại nhà với Tổng giá trị lên tới 2 Tỷ đồng
Chương trình vẫn đang được triển khai trên toàn quốc và có thời gian từ 01/05 đến 01/07/2020