Cẩm nang 28/11/2019

Tìm hiểu về các Quyền lợi và Quy tắc của Hợp đồng Bảo An Gia Đình Việt

1. Quyền lợi Bảo An Gia Đình Việt

Bảo an gia đình việt giúp tối ưu quyền lợi cho khách hàng
Bảo An Gia Đình Việt - giải pháp bảo vệ toàn diện cho cả gia đình

Bảo An Gia đình Việt là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe kết hợp đầu tiên giữa Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ và được phân phối độc quyền qua kênh tư vấn viên Bảo Việt Nhân thọ

Sản phẩm Bảo An gia đình Việt chỉ áp dụng cho những khách hàng đã sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ hoặc đang có nhu cầu tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới tại Bảo Việt Nhân thọ, nhằm gia tăng thêm các quyền lợi cho bản thân khách hàng và người thân trong gia đình trước những rủi ro bất ngờ xảy ra trong cuộc sống như ốm đau, bệnh tật, tai nạn…

Với những ưu điểm vượt trội, sản phẩm Bảo An Gia đình Việt mang đến cho khách hàng những quyền lợi được bảo vệ tối ưu nhất. Vậy những quyền lợi đó là gì? Có thể điểm qua sơ bộ như sau:

 • Trường hợp người được bảo hiểm tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm trên Hợp đồng bảo hiểm.
 • Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật
 • Trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn nếu người được bảo hiểm tử vong do hậu quả của tai nạn đó, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ chi trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng với số tiền đã trả trước đó.

Có thể xem sản phẩm Bảo An Gia Đình Việt như một cánh tay nối dài giúp bạn ôm trọn yêu thương và bảo vệ toàn diện mọi thành viên trong gia đình mình. Giờ đây, không chỉ riêng bạn mà tất cả thành viên trong gia đình đều được bảo vệ, che chở và an tâm tận hưởng cuộc sống.

2. Biểu phí bảo hiểm Bảo An Gia Đình Việt

Sản phẩm Bảo An Gia đình Việt có mức phí bảo hiểm hấp dẫn được xác định tại thời điểm bắt đầu tham gia và không thay đổi trong suốt thời hạn bảo hiểm. Phí bảo hiểm được áp dụng dựa trên độ tuổi khách hàng, thời hạn bảo hiểm và số tiền bảo hiểm.

Khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt gói bảo hiểm Bảo An Gia đình Việt cho bản thân và người thân trong gia đình mình tùy thuộc khả năng tài chính với các mức trách nhiệm bảo hiểm: 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu.

3. Quy tắc bảo hiểm Bảo An Gia Đình Việt

Sản phẩm Bảo An Gia đình Việt là sản phẩm độc quyền với nhiều quyền lợi chăm sóc sức khỏe dành riêng cho những khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Bảo việt Nhân thọ, cho phép khách hàng dễ dàng lựa chọn tham gia bổ sung, gia tăng thêm sự bảo vệ cho bản thân và gia đình mình. 

Một số quy định đối với sản phẩm Bảo An Gia đình Việt như sau:

3.1. Đối tượng bảo hiểm

Sản phẩm Bảo An Gia Đình Việt áp dụng cho đối tượng tới 70 tuổi
Sản phẩm Bảo An Gia Đình Việt áp dụng cho đối tượng tới 70 tuổi

Sản phẩm Bảo An Gia đình Việt áp dụng cho mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, công tác, học tập tại Việt Nam từ 0-65 tuổi có tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ. Người được bảo hiểm được tham gia tái tục tối đa tới 70 tuổi

Tuy nhiên Bảo hiểm Bảo Việt không nhận bảo hiểm đối với những đối tượng sau:

 • Những người bị bệnh tâm thần, thần kinh, phong.
 • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
 • Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

3.2. Phạm vi bảo hiểm

 • Phạm vi bảo hiểm chỉ có hiệu lực trong lãnh thổ Việt Nam.
 • Phạm vi bảo hiểm bao gồm cả 3 điều kiện bảo hiểm được nêu tại phần 3.3.

3.3. Các điều kiện bảo hiểm

3.3.1. Điều kiện bảo hiểm A

 • Phạm vi: Bảo hiểm trường hợp tử vong do ốm đau, bệnh tật
 • Hiệu lực: Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ kể từ Ngày bắt đầu bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo quy định:
  • 07 ngày đối với Bệnh ruột thừa
  • 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật thông thường.
  • 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật thông thường. 
  • 90 ngày đối với biến chứng thai sản
  • 12 tháng đối với trường hợp tử vong do bệnh đặc biệt/ bệnh có sẵn.
  • Hợp đồng bảo hiểm được duy trì liên tục sẽ mặc nhiên có hiệu lực khi Bên mua bảo hiểm đóng phí đầy đủ và đúng hạn cho kỳ tiếp theo.
 • Quyền lợi: Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm. 

3.3.2. Điều kiện bảo hiểm B

Điều kiện bảo hiểm của bảo an gia đình việt khi tử vong, thương tật tai nạn
 • Phạm vi: Bảo hiểm trường hợp tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn
 • Hiệu lực: Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ dưới đây kể từ Ngày bắt đầu bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo quy định: 
  • 07 ngày đối với bệnh ruột thừa
  • 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật thông thường;
  • 90 ngày đối với trường hợp sảy thai cần thiết phải nạo thai theo chỉ định của bác sĩ, điều trị thai sản
  • 270 ngày đối với trường hợp sinh đẻ
  • 12 tháng với bệnh đặc biệt / bệnh có sẵn.
  • Hiệu lực hợp đồng bảo hiểm được duy trì liên tục khi Bên mua bảo hiểm đóng phí đầy đủ và đúng hạn kỳ tiếp theo quy định trong Hợp đồng bảo hiểm. 
 • Quyền lợi: 
  • Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm trên Hợp đồng bảo hiểm. 
  • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt trả theo Phụ lục I - Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành kèm theo Quy tắc bảo hiểm này. 
  • Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị tử vong do hậu quả của tai nạn đó, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ trả phần chênh lệch giữa Số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó. 

3.3.3. Điều kiện bảo hiểm C

Bảo An Gia Đình Việt hỗ trợ khi nằm viện
Bảo An Gia Đình Việt hỗ trợ khi nằm viện
 • Phạm vi: Trường hợp ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm điều trị nội trú tại bệnh viện hoặc phẫu thuật
 • Hiệu lực: Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ dưới đây kể từ Ngày bắt đầu bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo quy định:
  • 07 ngày đối với bệnh ruột thừa
  • 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật thông thường
  •  90 ngày đối với trường hợp sảy thai cần thiết phải nạo thai theo chỉ định của bác sĩ, điều trị thai sản
  • 270 ngày đối với trường hợp sinh đẻ
  • 12 tháng đối với bệnh đặc biệt/ bệnh có sẵn
  • Hiệu lực hợp đồng bảo hiểm được duy trì liên tục khi Bên mua bảo hiểm đóng phí đầy đủ và đúng hạn kỳ tiếp theo quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.
 • Quyền lợi:
  • Trường hợp Người được bảo hiểm ốm đau, bệnh tật, thai sản thuộc phạm vi bảo hiểm phải nằm viện, Bảo hiểm Bảo Việt trả trợ cấp nằm viện mỗi ngày 0,3% Số tiền bảo hiểm, không quá 60 ngày/năm.
  • Trường hợp Người được bảo hiểm phải phẫu thuật thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt trả tiền trợ cấp theo Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật ban hành kèm theo Quy tắc bảo hiểm này

3.4. Trường hợp không thuộc phạm vi bảo hiểm

Những trường hợp không thuộc phạm vi bảo hiểm được quy định trong Hợp đồng Bảo an gia đình việt, cụ thể: 

 • Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp. 
 • Người được bảo hiểm vi phạm nghiêm trọng pháp luật, vi phạm nghiêm trọng luật an toàn giao thông.
 • Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của ma tuý hoặc các chất kích thích tương tự khác; sử dụng rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép theo quy định của Luật An Toàn Giao Thông đường bộ
 • Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động hàng không (trừ khi với tư cách là hành khách), tham gia các cuộc diễn tập, huấn luyện quân sự, tham gia chiến đấu của các lực lượng vũ trang. 
 • Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, đình công. 

Riêng với điều kiện bảo hiểm C có thêm một số các loại trừ đặc biệt được quy định rõ tại điều khoản hợp đồng.

3.5. Trường hợp hủy hợp đồng bảo hiểm

Trong nhiều trường hợp khi khách hàng đang tham gia hợp đồng bảo hiểm nhưng không có nhu cầu tham gia nữa và muốn huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm thì cần nắm rõ quy tắc sau để đảm bảo quyền lợi cho chính mình:

 • Trường hợp một trong hai bên muốn huỷ bỏ Hợp đồng bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước 30 ngày kể từ ngày định huỷ bỏ. 
 • Nếu Bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt hiệu lực bảo hiểm của một/ một số người hoặc huỷ bỏ toàn bộ Hợp đồng bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ hoàn trả 70% phí bảo hiểm của thời gian còn lại đã đóng phí - Với điều kiện trong thời gian hiệu lực của năm hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm chưa có yêu cầu bồi thường nào được Bảo hiểm Bảo Việt chấp nhận chi trả. 
 • Tuy nhiên, khách hàng nên đặc biệt lưu ý: Việc huỷ hợp đồng bảo hiểm giữa chừng chỉ nên tiến hành trong trường hợp bất khả kháng bởi khi hủy hợp đồng giữa chừng sẽ mất hoàn toàn quyền lợi bảo hiểm. Vì vậy để đảm bảo quyền lợi khách hàng nên duy trì hợp đồng tới khi hết thời hạn hợp đồng, nếu Bảo hiểm Bảo Việt yêu cầu huỷ bỏ Hợp đồng bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ hoàn trả toàn bộ phí bảo hiểm của thời gian còn lại đã đóng phí. 

3.6. Trách nhiệm của người được bảo hiểm

 • Kê khai trung thực, đầy đủ những nội dung, quy định trong giấy yêu cầu bảo hiểm và nộp phí bảo hiểm đúng quy định.
 • Trung thực trong việc khai báo và cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ chính xác về rủi ro được bảo hiểm. 

3.7. Thủ tục trả tiền bảo hiểm

3.7.1. Về hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm

 • Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm. 
 • Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn). 
 • Các chứng từ y tế liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu mổ, đơn thuốc... 
 • Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong (Bản chính hoặc bản sao công chứng). 

3.7.2. Về việc chi trả tiền bảo hiểm

bảo an gia đình việt chi trả tiền bảo hiểm như thế nào
 • Khách hàng thông báo cho Công ty Bảo hiểm Bảo Việt bằng văn bản về rủi ro, hậu quả của rủi ro, địa chỉ của Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày điều trị cuối cùng của một đợt điều trị hoặc tử vong đồng thời cần lập hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm để gửi tới Bảo hiểm Bảo Việt trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm
 • Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 
 • Đối tượng nhận tiền bảo hiểm: Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, số tiền bảo hiểm được trả theo thứ tự ưu tiên như sau: 
  • Người thụ hưởng được chỉ định; 
  • Bên mua bảo hiểm trong trường hợp không có Người thụ hưởng được chỉ định; 
  • Người thừa kế theo pháp luật của Người được bảo hiểm trong trường hợp không có Người thụ hưởng được chỉ định và không còn Bên mua bảo hiểm. 
  • Trong các trường hợp khác: Số tiền bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm hoặc Người đại diện theo pháp luật của Người được bảo hiểm.

3.8. Thời hạn khiếu nại và giải quyết tranh chấp

3.8.1. Thời hạn khiếu nại

Người được bảo hiểm có quyền khiếu nại về việc trả tiền bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Việt trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Bảo hiểm Bảo Việt và bất cứ khiếu nại/ khiếu kiện nào cũng không được vượt quá ba (03) năm kể từ ngày phát sinh tranh chấp. 

3.8.2. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp có liên quan đến Quy tắc bảo hiểm này nếu các bên không giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai bên có quyền khởi kiện tại Toà án có thẩm quyền giải quyết ở Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Hợp đồng Bảo An Gia Đình Việt

Ký hợp đồng bảo an gia đình việt
Liên hệ với tư vấn viên để hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm Bảo An gia Đình Việt

Để tham gia sản phẩm Bảo An Gia đình Việt, khách hàng sẽ được Tư vấn viên hướng dẫn kê khai hoàn thiện hồ sơ Yêu cầu bảo hiểm

Sau thời gian 05 ngày làm việc, Bảo Việt sẽ phát hành bộ Hợp đồng bảo hiểm và gửi tới Khách hàng.

Như vậy, trên đây là một số các thông tin cơ bản của sản phẩm Bảo An Gia đình Việt. Với các nội dung cơ bản chính yếu trên cung cấp thêm một phần thông tin để khách hàng xem xét và lựa chọn bổ sung gói bảo hiểm cho gia đình mình với các quyền lợi bảo hiểm được tăng thêm.