Tin tức tổng hợp 13/01/2016

Bảo Việt Nhân thọ đầu tư 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam phát hành trái phiếu kỳ hạn 30 năm, và là cột mốc quan trọng trong sự phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam. Trong đợt phát hành vào tháng 12/2015 của Bộ tài chính, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ đã đầu tư 3.000 tỷ đồng/3.900 tỷ đồng, chiếm gần 77% tổng khối lượng đợt phát hành lần đầu tiên này, theo quyết định số 2812/QĐ-BTC ngày 29/12/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính

Trong 5 năm qua, với vị thế là công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ - đơn vị thành viên của Tập đoàn tài chính bảo hiểm Bảo Việt, đã tham gia tích cực vào thị trường TPCP dài hạn, với kỳ hạn hơn 10 năm, trong đó với TPCP kỳ hạn 20 năm và 30 năm lần đầu tiên được phát hành tại Việt Nam trong năm 2015 Bảo Việt Nhân thọ đã tham gia với quy mô đầu tư tương ứng là 1.500 tỷ đồng và 3.000 tỷ đồng. Đặc biệt với TPCP kỳ hạn 30 năm lần đầu tiên được Bộ Tài chính phát hành, vào những ngày cuối cùng của năm 2015, Bảo Việt Nhân thọ là đơn vị tham gia tới gần 77%  tổng khối lượng phát hành 3.900 tỷ đồng.

Với đặc thù của ngành bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm dài hạn mang ý nghĩa kinh tế - xã hội sâu sắc, việc đầu tư vào TPCP dài hạn (từ 10 năm trở lên) đảm bảo cho các công ty bảo hiểm nhân thọ có dòng thu nhập ổn định trong dài hạn để đáp ứng yêu cầu về nghĩa vụ của các hợp đồng bảo hiểm. Đồng thời, việc đầu tư này góp phần hỗ trợ tích cực trong việc quản lý rủi ro thị trường đối với danh mục tài sản của các công ty bảo hiểm nhân thọ, giảm thiểu rủi ro về thanh khoản, rủi ro khi lãi suất biến động và gần như loại bỏ rủi ro về tín dụng, nhờ đó tăng mức độ an toàn vốn, đảm bảo an toàn sức mạnh về tài chính, yên tâm về dòng tiền đáp ứng các nghĩa vụ về tài chính, chi trả quyền lợi bảo hiểm đúng hạn cho khách hàng.

Bà Thân Hiền Anh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ cho biết - Việc đẩy mạnh đầu tư TPCP dài hạn của Bảo Việt Nhân thọ là một bước đi cẩn trọng, củng cố cho định hướng chiến lược tăng trưởng hiệu quả và bền vững của Tổng công ty. Đây là khoản đầu tư lớn trở lại nền kinh tế, không chỉ giúp tăng cường đảm bảo quyền lợi của khách hàng, mà còn góp phần cung cấp nguồn tài chính quan trọng để phát triển kinh tế của quốc gia, phục vụ cho đầu tư phát triển các dự án cơ sở hạ tầng, công trình thiết yếu như cầu đường, bệnh viện, trường học…v.v. Những dự án này cuối cùng sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt và mang lại lợi ích cho khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ.

*** Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm mang ý nghĩa kinh tế - xã hội sâu sắc. Trong đó, người tham gia bảo hiểm sẽ đóng những khoản phí định kì trong một thời gian thoả thuận trước (5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm hoặc dài hơn nữa…) vào một quỹ lớn do công ty bảo hiểm nhân thọ quản lí và công ty bảo hiểm nhân thọ có trách nhiệm trả một khoản tiền như đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi kết thúc thời hạn bảo hiểm hoặc khi có sự kiện rủi ro xảy ra với người được bảo hiểm. Bảo hiểm nhân thọ được hiểu như một sự đảm bảo, bảo vệ tài chính, một hình thức tiết kiệm và mang tính chất tương hỗ và là kênh duy nhất kết hợp được bảo vệ tài chính, tiết kiệm có kỷ luật, đầu tư an toàn và chuẩn bị nguồn tài chính phục vụ cho các nhu cầu của con người trong các giai đoạn quan trọng của cuộc đời như giáo dục cho con cái, chăm lo khi về già ...