Tin tức tổng hợp 09/01/2015

Bảo Việt Nhân thọ khẳng định vị thế, vững bước thành công

Năm 2014 đánh dấu một năm đầy thắng lợi của Bảo Việt Nhân thọ khi toàn hệ thống liên tục bứt phá, không chỉ cán mốc và vượt xa trước thời hạn các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Những thành công trên là thành quả của một quá trình của tâm huyết, tài năng và đường lối chiến lược đúng đắn của Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo Bảo Việt Nhân thọ trong suốt 18 năm qua, xây dựng nên một nền tảng vững chắc trên nhiều mặt: mô hình quản trị tiên tiến, huấn luyện đào tạo đội ngũ cán bộ và tư vấn viên, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm, áp dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại cùng với sự nỗ lực không mệt mỏi của 1.500 cán bộ và gần 50.000 tư vấn viên trên toàn hệ thống.

Để kiện toàn bộ máy tổ chức theo định hướng tái cơ cấu các Tập đoàn Tài chính của Bộ Tài Chính, ngày 26/12 vừa qua, Tổng Giám Đốc Nguyễn Đức Tuấn được vinh dự mời về làm ủy viên chuyên trách của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt. Với bề dày kinh nghiệm của ông Nguyễn Đức Tuấn cùng sự dẫn dắt điều hành từ Ban Lãnh đạo mới của Tập đoàn Bảo Việt, chắc chắn những kinh nghiệm thành công từ Bảo Việt Nhân thọ sẽ tiếp tục được nhân rộng đến các đơn vị thành viên khác trong Tập đoàn, góp phần đưa toàn Bảo Việt khẳng định vị thế là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

Ths. Thân Hiền Anh
Chủ tịch Hội đồng thành viên Kiêm Tổng Giám Đốc

Cũng theo Quyết định được ban hành từ Tập đoàn Bảo Việt, Bà Thân Hiền Anh, cử nhân Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Cử nhân Bảo hiểm Trường Bảo hiểm Quốc gia Paris Pháp, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Đại học Birmingham - Vương quốc Anh sẽ đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của Bảo Việt Nhân thọ từ ngày 26/12.

Bà Thân Hiền Anh đã trải qua các chức vụ quản lý cấp cao tại Tập đoàn Bảo Việt. Toàn Bảo Việt Nhân thọ tin tưởng rằng, những kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, cùng với tư duy năng động, sáng tạo của Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên và Ban Lãnh đạo mới, sự đồng lòng của toàn hệ thống sẽ tiếp tục đưa con tàu Bảo Việt Nhân thọ chinh phục những đỉnh cao mới, khẳng định tầm vóc của một doanh nghiệp dẫn đầu.