Tin tức tổng hợp 03/03/2014

Bảo Việt Nhân thọ tăng vốn điều lệ lên 2,000 tỷ đồng

Ngày 19/12/2013, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 46/GPĐC2/KDBH quyết định cho phép Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ được sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 46 GP/KDBH ngày 23/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, vốn điều lệ của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ là 2.000.000.000.000 (hai nghìn tỷ) đồng Việt Nam

Ngày 19/12/2013, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 46/GPĐC2/KDBH quyết định cho phép Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ được sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 46 GP/KDBH ngày 23/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, vốn điều lệ của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ là 2.000.000.000.000 (hai nghìn tỷ) đồng Việt Nam.

Với việc tăng số vốn mới này, Bảo Việt Nhân thọ đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ về quy mô vốn. Bảo Việt Nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam qua 17 năm xây dựng và phát triển đã gặt hái được những thành tựu lớn với hơn 5,5 triệu lượt khách hàng tham gia hoạch định tài chính. 

Việc tăng vốn điều lệ là một trong những việc làm cần thiết nhằm tăng cường, củng cố sức mạnh niềm tin công chúng, gia tăng năng lực tài chính, qua đó đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh ngày càng tăng của Bảo Việt Nhân thọ. Bên cạnh đó,  việc tăng vốn điều lệ cũng đảm bảo nhu cầu vốn cho việc triển khai các loại hình sản phẩm mới theo quy định của Pháp luật, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng bằng những dòng sản phẩm linh hoạt và ưu việt.Năm 2013, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, Bảo Việt Nhân thọ vẫn đạt doanh thu khai thác mới tăng trưởng 22% so với năm 2012.