Tin tức tổng hợp 28/10/2015

Công bố kết quả Cuộc thi sáng tác Thông điệp và ý tưởng Biểu trưng 20 năm Bảo Việt Nhân thọ

Sau 2 tháng phát động, Ban Tổ Chức (BTC) đã nhận được 114 bài dự thi sáng tác thông điệp và 52 bài dự thi sáng tác ý tưởng thiết kế biểu trưng đến từ 25 đơn vị. Để lựa chọn được những ý tưởng hay nhất, đẹp nhất và ý nghĩa nhất, BTC đã làm việc tích cực để lựa chọn 10 Thông điệp và 10 ý tưởng Biểu trưng vào vòng bình chọn trong Hội nghị Tập huấn Phát triển kinh doanh (PTKD) và Dịch vụ khách hàng (DVKH) toàn quốc tại Quảng Bình.

Với thành phần tham gia bình chọn là Giám đốc, Phó Giám đốc các Công ty thành viên và Lãnh đạo Trụ sở chính, trong Hội nghị tập huấn PTKD và DVKH tại Quảng Bình ngày 23/10/2015, các anh chị Lãnh đạo đã tự tay bình chọn các Thông điệp và Biểu trưng hay nhất, đẹp nhất và ý nghĩa nhất trong số 10 Thông điệp và 10 ý tưởng Biểu trưng đề cử của BTC. 

Giải tập thể: 04 giải
(Giành cho các đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất) 

Giải cá nhân 

Giải Nhất - Thông điệp: 01 giải

Giải Nhất - Biểu trưng: 01 giải

Giải Nhì - Thông điệp: 02 giải

Giải Nhì - Biểu trưng: 02 giải

Giải Khuyến khích - Thông điệp: 05 giải 

Giải Khuyến khích - Biểu trưng: 05 giải