Hoạt động cộng đồng 16/11/2021

Thông báo dừng Chính sách đặc biệt với Khách hàng nằm viện do Covid-19

Bảo Việt Nhân thọ dừng áp dụng Chính sách chi trả quyền lợi bảo hiểm đặc biệt dành cho khách hàng nằm viện điều trị Covid 19 kể từ ngày 17/11/2021

Từ ngày 05/02/2020, Bảo Việt Nhân thọ đã liên tục áp dụng Chính sách giải quyết quyền lợi bảo hiểm đặc biệt để hỗ trợ, đồng hành và sẻ chia với khách hàng không may gặp rủi ro do Covid-19.

Tính đến ngày 16/11/2021, Bảo Việt Nhân thọ đã chi trả gần 28 tỷ đồng cho hơn 1.200 khách hàng nhiễm Covid-19.

Hiện tại, các đơn vị, doanh nghiệp đã trở lại trạng thái hoạt động bình thường, đẩy mạnh giao thương, sản xuất giúp gia tăng thu nhập cho người lao động và phát triển kinh tế trong 2 tháng cuối năm 2021.

Căn cứ tình hình thực tế, Bảo Việt Nhân thọ thông báo:

  • Dừng chính sách GQQLBH đặc biệt đối với tất cả trường hợp rủi ro nằm viện do nhiễm Sars-CoV2 kể từ ngày 17/11/2021.
  • Đối với các trường hợp rủi ro trước ngày 17/11/2021, áp dụng theo chính sách GQQLBH đặc biệt đã thông báo trước đó. Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu GQQLBH để được hưởng chính sách đặc biệt đối với rủi ro phát sinh từ ngày 06/11/2021 đến ngày 16/11/2021: đến hết ngày 26/11/2021.
  • Bảo Việt Nhân thọ sẽ tiếp tục xem xét giải quyết theo đúng quy định của Điều khoản sản phẩm đối với trường hợp rủi ro nằm viện do nhiễm Sars-CoV2 kể từ ngày 17/11/2021.
Từ khoá: Covid-19