Tin tức tổng hợp 27/04/2016

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015

Năm 2015, Bảo Việt Nhân thọ hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh, với mức tăng trưởng cao về doanh thu, lợi nhuận so với năm 2014 nhờ phát huy sức mạnh tổng thể trong lĩnh vực kinh doanh, tăng cường tập trung hóa các mặt hoạt động, nâng cao năng suất lao động, tập trung đầu tư và phát triển đội ngũ cán bộ đồng thời nâng cao chất lượng của tư vấn viên.

Bảo Việt Nhân thọ đạt mức tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 10.116 tỷ đồng, tăng trưởng 27,1%; Doanh thu khai thác mới đạt 2.309 tỷ đồng, tăng trưởng 23,3% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 818 tỷ đồng  tăng 8,3%. Tổng số tư vấn viên của toàn hệ thống Bảo Việt Nhân thọ đạt gần 77.000 người, trong đó số tư vấn viên tuyển mới trong năm 2015 là 32.741 người.

Với những thành tựu đạt được, Bảo Việt Nhân thọ đã được ghi nhận và nhận được các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế: được Tạp chí Tài chính và ngân hàng toàn cầu uy tín của Anh Quốc (Global Banking & Finance Review) vinh danh “Doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2015, “Top 50 thương hiệu Việt Nam có giá trị lớn nhất năm 2015" do Brand Finance bình chọn, đón nhận Giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2015”; sản phẩm bảo hiểm nhân thọ “An phát trọn đời” - sản phẩm liên kết chung của Bảo Việt Nhân thọ đã nhận được giải thưởng Tin & Dùng Việt Nam 2015. Với những hoạt động tích cực đối với cộng đồng, Bảo Việt Nhân thọ vinh dự đón nhận thư khen của Chủ tịch nước về những thành tích đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2011-2016.

Kết quả trên đã minh chứng cho sự nỗ lực phục vụ khách hàng của toàn hệ thống và sự tin tưởng ngày càng cao của Quý khách hàng đối với Bảo Việt Nhân thọ. Bảo Việt Nhân thọ xin trân trọng cảm ơn niềm tin của Quý khách hàng và các đối tác!