Video 10/08/2019

Bảo Việt Nhân thọ đón giải thưởng Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam 2019 | VTV1

BẢO VIỆT NHÂN THỌ vinh dự đón nhận giải thưởng CÔNG TY BHNT UY TÍN NHẤT VIỆT NAM 2019

Báo cáo đánh giá của Vietnam Report được triển khai hàng năm từ năm 2016 dựa vào 3 tiêu chí đánh giá toàn diện, được thực hiện bởi các chuyên gia phân tích có nhiều năm kinh nghiệm.

Kết quả báo cáo năm 2019 đã công bố, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục vượt qua các doanh nghiệp “ngoại”, đứng đầu danh sách TOP 10 với tiềm lực tài chính vững mạnh,  hoạt động thương hiệu và truyền thông tích cực và  mức độ tín nhiệm cao của người dân và các chuyên gia hàng đầu.

Kể từ năm 2016, Bảo Việt Nhân thọ đã 3 lần bảo vệ vững chắc vị trí này.

Bảo Việt Nhân thọ - Tự hào thương hiệu bảo hiểm nhân thọ quốc gia

Từ khoá: giải thưởng.