Khuyến mãi 22/12/2023

Chương trình khuyến mại Xuân mới rước An - Tròn năm hạnh phúc

Chúc mừng năm mới 2024, Bảo Việt Nhân thọ trân trọng dành tặng chương trình tri ân khách hàng với nhiều quà tặng đặc biệt

XUÂN MỚI RƯỚC AN - TRÒN NĂM HẠNH PHÚC

Chương trình tri ân gồm Chương trình tặng quà tri ânChương trình Quay thưởng

1. Chương trình Tặng quà tri ân

Thời gian khuyến mại tặng quà:  02/01/2024 đến 10/03/2024 hoặc có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng

Phạm vi: Toàn quốc

Hình thức khuyến mại: Tặng quà không thu tiền kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Quà tặng An

Điều kiện tham gia:

- Khách hàng cá nhân có Hợp đồng phát hành sớm nhất trong thời gian diễn ra CTKM (tính theo ngày phát hành hợp đồng).

- Ngày hiệu lực hợp đồng nằm trong thời gian khuyến mại và Ngày Phát hành hợp đồng không quá ngày 17/03/2024

Lưu ý: Thứ tự xét ưu tiên Hợp đồng nhận quà tặng: Ngày phát hành Hợp đồng, Ngày hiệu lực Hợp đồng, Mức phí quy năm tham gia Hợp đồng, Mức phí đầu tiên (xét cao tới thấp).

Chi tiết thể lệ chương trình tặng quà: xem tại đây

2. Chương trình Quay thưởng

Thời gian diễn ra chương trình: Từ 02/01/2024 – 10/3/2024

Phạm vi: Toàn quốc

Hình thức khuyến mại: Quay thưởng may mắn

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Bộ ấm chén cao cấp

Điều kiện tham gia:

Là BMBH cá nhân của các Hợp đồng bảo hiểm được Bảo Việt Nhân thọ phát hành, thỏa mãn đồng thời các điều kiện của các Công ty Bảo Việt Nhân thọ tại địa phương

Thể lệ tham gia chương trình quay thưởng tại BVNT Tràng An: xem tại đây