Hoạt động cộng đồng

Hướng dẫn khai bao y tế toàn dân
Hoạt động cộng đồng

Hướng dẫn khai bao y tế toàn dân

Bảo Việt hỗ trợ 20 triệu đồng/ca dương tính SARS-COV-2 dành cho 1 triệu công dân Việt Nam
Hoạt động cộng đồng

Bảo Việt hỗ trợ 20 triệu đồng/ca dương tính SARS-COV-2 dành cho 1 triệu công dân Việt Nam

Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh, bắt đầu tư ngày 15/3/2020, Tập đoàn Bảo Việt chính thức triển khai: “TÀI CHÍNH TẶNG NGAY – CHUNG TAY VƯỢT DỊCH" - hỗ trợ 20 triệu đồng/ca dương tính SARS-COV-2 dành cho 1 triệu công dân Việt Nam