Tin tức tổng hợp 26/03/2018

Chính sách bảo mật thông tin

Chào mừng quý khách đến với Chính sách Bảo mật Thông tin của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

Chính sách bảo mật này giúp quý khách hiểu về loại dữ liệu Bảo Việt Nhân thọ thu thập và Bảo Việt Nhân thọ sẽ xử lý dữ liệu đấy với mục đích gì.

CAM KẾT CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ

  • Bảo Việt Nhân thọ cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách cũng như tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân theo luật pháp Việt Nam.
  • Bảo Việt Nhân thọ sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý khách cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của quý khách hoặc trong các tình huống đặc biệt.
  • Bảo Việt Nhân thọ sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo lưu trữ an toàn thông tin cá nhân quý khách cung cấp cho công ty.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN THU THẬP CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ

Các mục đích sử dụng thông tin cá nhân mà Bảo Việt Nhân tho thu thập từ người sử dụng:

1. Cung cấp, thiết kế các sản phẩm bảo hiểm, các dịch vụ tài chính hoặc các sản phẩm liên quan;

2. Xử lý và kiểm tra thông tin về tín dụng, y tế, an ninh, thẩm định cũng như các yêu cầu về bồi thường bảo hiểm;

3. Thống kê và nghiên cứu;

4. Tiếp thị (bao gồm tiếp thị trực tiếp) các sản phẩm bảo hiểm, các dịch vụ tài chính hoặc các sản phẩm quản lý tài sản liên quan của Bảo Việt Nhân thọ, các thành viên hoặc các đối tác tài chính;

5. Liên lạc với khách hàng và/hoặc người dùng của trang tin này;

6. Đáp ứng yêu cầu công bố theo quy định pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với Bảo Việt Nhân thọ, các thành viên hoặc các đối tác tài chính;

7. Thực hiện các mục tiêu khác có liên quan theo điểm (1) đến (6) ở trên.

Bảo mật thông tin là tiêu chí được đặt ra hàng đầu đối với Bảo Việt Nhân thọ.

Chúng tôi sẽ triển khai các giải pháp an toàn về mặt kỹ thuật và quy trình để đảm bảo thông tin cá nhân của quý khách được bảo vệ khỏi những truy cập hoặc xử lý trái phép luật, cũng như không bị mất mát, tiêu hủy hoặc hư hại một cách vô ý.

LIÊN HỆ

Nếu quý khách có bất cứ yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân của mình đang được Bảo Việt Nhân thọ lưu trữ hoặc báo cáo, phàn nàn, vui lòng liên hệ chúng tôi qua Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900558899 nhánh 4.