Dịch vụ khách hàng 28/11/2018

Thông báo triển khai Hóa đơn điện tử

Nhằm bảo vệ quyền lợi và nâng cao chất lượng dịch vụ thu phí tại nhà của Quý khách, Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) trân trọng thông báo đến Quý khách về việc triển khai Hóa đơn điện tử để thu phí bảo hiểm theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Hóa đơn điện tử được áp dụng đối với các giao dịch thu phí bảo hiểm đầu tiên và các giao dịch thu phí bảo hiểm định kỳ của khách hàng cá nhân (i) Bằng ứng dụng Mobile App, (ii) Có đăng ký nộp phí thông qua các kênh thu phí trực tuyến (Internet Banking, Trích nợ tự động, Qua cổng thông tin khách hàng).

2. Quy trình phát hành hóa đơn điện tử

  • Hóa đơn điện tử được khởi tạo thay thế hóa đơn in sẵn như trước đây, hóa đơn điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
  • Phương thức nhận hóa đơn điện tử: (i) Quý khách truy cập vào Cổng thông tin khách hàng của BVNT theo địa chỉ https://mybvlife.baovietnhantho.com.vn hoặc sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng để tải ứng dụng MyBVLife trên App Store/CH Play, đăng ký tài khoản, tra cứu/nhận hóa đơn điện tử theo hướng dẫn của các ứng dụng nêu trên; (ii) BVNT gửi hóa đơn điện tử vào hộp thư điện tử theo đăng ký của Quý khách (nếu có). 

​3. Mẫu hóa đơn điện tử

  • Hóa đơn điện tử có đủ thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành, không có liên hóa đơn, chỉ có duy nhất 01 bản đối với 01 khoản phí bảo hiểm, được sử dụng chung cho cả Quý khách, BVNT và cơ quan quản lý thuế.
  • Hóa đơn điện tử có chữ ký điện tử của BVNT đã được đăng ký với các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định.
  • Trường hợp Quý khách có nhu cầu nhận chứng từ giấy, Quý khách vui lòng liên hệ với BVNT để được cung cấp hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử theo đúng quy định.
  • Sau 02 ngày làm việc kể từ khi đóng phí, nếu Quý khách chưa tra cứu/nhận được hóa đơn điện tử của hợp đồng bảo hiểm đã đóng phí từ BVNT, Quý khách vui lòng liên hệ với Tổng đài chăm sóc khách hàng 18006966 hoặc 1900558899 để được hỗ trợ giải quyết

Tài liệuThông báo triển khai hóa đơn điện tử