Khuyến mãi 04/12/2018

Chương trình quà tặng nhân dịp ra mắt sản phẩm mới "Trọn đời yêu thương"

Quà đặc biệt chỉ dành cho 3.000 khách hàng đầu tiên: bộ 3 mũ bảo hiểm cao cấp dành cho gia đình mang thương hiệu Protec trị giá 1.000.000 đồng

Tên chương trình khuyến mại

Trọn Đời Yêu Thương 

Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại

Toàn quốc

Thời gian khuyến mại 

 Từ ngày 01/12/2018 đến hết ngày 28/02/2019 hoặc chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng

Điều kiện tham gia:

Đối tượng được hưởng khuyến mại là 3.000 Bên mua bảo hiểm cá nhân đầu tiên của Hợp đồng bảo hiểm mua tại Bảo Việt Nhân thọ thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây: 

- Tham gia Hợp đồng bảo hiểm Trọn Đời Yêu Thương và với điều kiện tham gia sản phẩm bổ trợ cho ít nhất 2 người.

- Ngày phát sinh hiệu lực Hợp đồng nằm trong thời gian khuyến mại quy định tại Mục 4 và Ngày phát hành Hợp đồng không quá ngày 07/03/2019.

- Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của 01 Hợp đồng thỏa mãn từ 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) trở lên và Phí bảo hiểm đầu tiên không thấp hơn 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Phí bảo hiểm đầu tiên và Phí bảo hiểm định kỳ quy năm là Phí bảo hiểm của Hợp đồng chính và Phí bảo hiểm của các Sản phẩm bổ trợ đi kèm, chưa bao gồm phí đóng thêm, phí nộp trước.

- Tổng Phí đầu tiên của các Sản phẩm bổ trợ của 01 Hợp đồng không thấp hơn 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) 

Thể lệ Chương trình khuyến mại "Trọn Đời Yêu Thương"

tron-doi-yeu-thuong-bvnt