Hoạt động cộng đồng

Hướng dẫn khai bao y tế toàn dân
Hoạt động cộng đồng

Hướng dẫn khai bao y tế toàn dân

Bảo Việt hỗ trợ 20 triệu đồng/ca dương tính SARS-COV-2 dành cho 1 triệu công dân Việt Nam
Hoạt động cộng đồng

Bảo Việt hỗ trợ 20 triệu đồng/ca dương tính SARS-COV-2 dành cho 1 triệu công dân Việt Nam

Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh, bắt đầu tư ngày 15/3/2020, Tập đoàn Bảo Việt chính thức triển khai: “TÀI CHÍNH TẶNG NGAY – CHUNG TAY VƯỢT DỊCH" - hỗ trợ 20 triệu đồng/ca dương tính SARS-COV-2 dành cho 1 triệu công dân Việt Nam

Khám bệnh miễn phí, tặng quà cho 500 hộ nghèo và trao học bổng cho 20 học sinh giỏi tại tỉnh Đồng Nai
Hoạt động cộng đồng

Khám bệnh miễn phí, tặng quà cho 500 hộ nghèo và trao học bổng cho 20 học sinh giỏi tại tỉnh Đồng Nai

Chương trình “Hành trình xanh – Trái tim vàng” của Bảo Việt Nhân thọ đã đến chặng dừng chân thứ 15 tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai,