Thông tin mua sắm 01/02/2023

Kết quả gói mua sắm: Dịch vụ tổ chức hậu cần chương trình hội nghị kinh doanh toàn quốc 2023 tại Phú Quốc

Kết quả gói mua sắm: Dịch vụ tổ chức hậu cần chương trình hội nghị kinh doanh toàn quốc 2023 tại Phú Quốc ngày 12-15/02/2023

Quyết định: xem tại đây

Công văn: xem tại đây