Thông tin mua sắm 06/02/2024

Thông báo kế hoạch mua sắm Dịch vụ tổ chức hậu cần

Thông báo kế hoạch mua sắm Dich vụ tổ chức hậu cần chương trình học tập, khảo sát chia sẻ kinh nghiệm dành cho Sao Việt 2023 tại Hàn Quốc tháng 04/2024: xem tại đây

Phiếu đăng ký Thông báo kế hoạch mua sắm: Xem tại đây