Thông tin mua sắm 08/08/2023

Thông báo kế hoạch mua sắm Dich vụ tổ chức hậu cần chương trình sự kiện của BVNT

Thông báo kế hoạch mua sắm Dich vụ tổ chức hậu cần chương trình học tập, khảo sát chia sẻ kinh nghiệm cho TVV đạt vé hạng Vàng - Sao Việt 2022 tại 2 cụm Nha Trang và Sapa - Phú Thọ tháng 9,10/2023: Xem tại đây

Phiếu đăng ký Thông báo kế hoạch mua sắm: Xem tại đây