Thông tin mua sắm 18/08/2023

Thông báo kế hoạch mua sắm Dich vụ tổ chức hậu cần chương trình sự kiện của BVNT tại Nhật Bản

Thông báo kế hoạch mua sắm Dich vụ tổ chức hậu cần chương trình học tập, khảo sát chia sẻ kinh nghiệm dành cho Sao Việt 2021 tại Nhật Bản tháng 10/2023: Xem tại đây

Phiếu đăng ký Thông báo kế hoạch mua sắm: Xem tại đây