Thông tin mua sắm 31/08/2023

Thông báo kết quả mua sắm

Thông báo kết quả mua sắm Dịch vụ tổ chức hậu cần chương trình học tập, khảo sát chia sẻ kinh nghiệm dành cho Tư vấn viên hàng Vàng - Sao Việt 2022 tại 02 cụm Nha Trang và Sapa - Phú Thọ tháng 9,10/2023: Tại đây

Quyêt định kết quả mua sắm: Tại đây