Khuyến mãi

Chương trình khuyến mại "Đón tuổi mới - Sức sống mới"
Khuyến mãi

Chương trình khuyến mại "Đón tuổi mới - Sức sống mới"

Chương trình khuyến mại mừng sinh nhật 24 năm Bảo Việt Nhân thọ

Tăng thêm 1.350 Bộ quà tặng trong CTKM "Thêm quà tặng, Tăng bảo vệ"
Khuyến mãi

Tăng thêm 1.350 Bộ quà tặng trong CTKM "Thêm quà tặng, Tăng bảo vệ"

Nâng số quà tặng của chương trình lên 3.700 Bộ túi y tế với Tổng giá trị lên tới 2 Tỷ đồng

Chương trình khuyến mại THÊM QUÀ TẶNG, TĂNG BẢO VỆ
Khuyến mãi

Chương trình khuyến mại THÊM QUÀ TẶNG, TĂNG BẢO VỆ

Quý khách hàng tham gia chương trình và nhận ngay quà tặng là Túi y tế và bộ sơ cứu y tế cứu thương.

Chương trình khuyến mại "Bảo hiểm ngay, Nhận ngay quà lớn"
Khuyến mãi

Chương trình khuyến mại "Bảo hiểm ngay, Nhận ngay quà lớn"

Từ ngày 13/1/2020 đến hết ngày 31/03/2020 triển khai Chương trình khuyến mại "Bảo hiểm ngay, Nhận ngay quà lớn" trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị giải thưởng dự kiến 100 triệu đồng.