Tin tức tổng hợp 21/06/2016

Giao thức Yoga phổ biến - Hướng dẫn tập Yoga

Giao thức Yoga phổ biến - Hướng dẫn tập Yoga

Tài liệu này được biên soạn với sự tư vấn của các chuyên gia Yoga hàng đầu và trưởng các Viện Yoga nổi tiếng của Ấn Độ và do Tiến sĩ Ishwar V.Basavaraddi - Viện trưởng Viện Yoga Quốc gia Moraji Desai, Bộ Ayurveda, Yoga & Trị liệu thiên nhiên, Unani, Siddha và Liệu pháp Vi lượng Đồng căn (AYUSH), Chính phủ Ấn Độ biên tập.

https://www.youtube.com/watch?v=PjePsdqOUl8
Giao thức Yoga phổ biến - Hướng dẫn tập Yoga (có thuyết minh Tiếng Việt)
Từ khoá: quốc tế yoga