Dịch vụ khách hàng 09/01/2023

Thông báo nâng cấp Cổng thông tin khách hàng MyBVLife

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Cổng thông tin khách hàng - MyBVlife, Bảo Việt Nhân Thọ sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống đến ngày 13/01/2023. Trong thời gian thực hiện nâng cấp, chức năng tra cứu Phí đóng năm 2022 sẽ bị ảnh hưởng, các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường.

Thời gian hoàn thành nâng cấp: 13/01/2023

Bảo Việt Nhân Thọ trân trọng thông báo và chân thành xin lỗi vì những bất tiện xảy ra trong thời gian nâng cấp.