Dịch vụ khách hàng 07/05/2022

THÔNG BÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG MYBVLIFE

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Cổng thông tin khách hàng - MyBVLife, Bảo Việt Nhân thọ sẽ tiến hành thực hiện nâng cấp hệ thống thời gian từ 07/05/2022 đến 18/05/2022

Trong thời gian thực hiện nâng cấp, chức năng tra cứu thông tin hợp đồng có ảnh hưởng, các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường.

Bảo Việt Nhân thọ trân trọng thông báo và chân thành xin lỗi vì những bất tiện xảy ra trong thời gian nâng cấp.