Khuyến mãi 31/10/2022

Chương trình khuyến mại "Vuông vắn lịch trao, tròn năm hạnh phúc"

Tri ân khách hàng nhân dịp năm mới 2023, Bảo Việt Nhân thọ tổ chức chương trình

VUÔNG VẮN LỊCH TRAO - TRÒN NĂM HẠNH PHÚC

Thời gian khuyến mại:  Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 25/12/2022 hoặc có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng.

Phạm vi: Toàn quốc

Hình thức khuyến mại: Tặng quà

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  Bộ lịch Block 2023 và Bộ lịch bàn trẻ em 2023

Cơ cấu giải thưởng: 8.000 Bộ lịch bàn trẻ em 2023 và 20.000 Bộ lịch Block 2023

Điều kiện tham gia:

Đối tượng được hưởng khuyến mại là Bên mua bảo hiểm cá nhân của Hợp đồng bảo hiểm mới được mua tại Bảo Việt Nhân thọ thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây:

  • Đối với quà tặng Bộ lịch Block: Áp dụng với Hợp đồng chính kèm theo 02 Sản phẩm bổ trợ/Quyền lợi nâng cao (SPBT/QLNC) trở lên (ngoại trừ các Hợp đồng có Người được bảo hiểm từ 60 tuổi trở lên, các Hợp đồng Hưu Trí An Khang sẽ không bắt buộc đáp ứng điều kiện có SPBT/QLNC đi kèm vẫn được tham gia Chương trình khuyến mại này). Phí bảo hiểm quy năm của Hợp đồng từ 21.000.000 đồng trở lên, Phí bảo hiểm đầu tiên của Hợp đồng không thấp hơn 8.000.000 đồng.
  • Đối với quà tặng Bộ lịch để bàn trẻ em: Áp dụng với Hợp đồng chính có Người được bảo hiểm là trẻ em trong độ tuổi từ 0-11 tuổi (tính theo tuổi tham gia bảo hiểm)
  • Ngày nộp phí bảo hiểm ước tính (sau đây gọi là Ngày hiệu lực Hợp đồng) nằm trong thời gian khuyến mại quy định tại Mục 4 và Ngày phát hành Hợp đồng không quá ngày 31/12/2022.

Khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại này vẫn được tham gia các Chương trình khuyến mại khác của Bảo Việt Nhân thọ.

Chi tiết thể lệ chương trình: xem tại đây