Lãi suất

Báo cáo Quỹ Hưu trí tự nguyện năm 2018
Lãi suất

Báo cáo Quỹ Hưu trí tự nguyện năm 2018

Năm 2018. Bảo Việt Nhân thọ tự hào tiếp tục là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ cả về doanh thu khai thác mới và tổng doanh thu phí bảo hiểm

Báo cáo Thường niên Quỹ Liên kết Chung năm 2018
Lãi suất

Báo cáo Thường niên Quỹ Liên kết Chung năm 2018

Năm 2018 tiếp tục là một năm thành công lớn của Bảo Việt Nhân thọ với việc duy trì vị trí quán quân trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hai năm liền, cả về thị phần doanh thu khai thác mới và thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm

Thông báo Lãi suất công bố cho năm 2018 cho các Hợp đồng bảo hiểm Liên kết chung và bảo hiểm hưu trí
Lãi suất

Thông báo Lãi suất công bố cho năm 2018 cho các Hợp đồng bảo hiểm Liên kết chung và bảo hiểm hưu trí

Kết thúc năm tài chính 2018, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thông báo : Lãi suất công bố cho năm 2018 cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết chung và bảo hiểm hưu trí như sau:

Thông báo lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức thực hiện năm 2018 và lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức dự kiến năm 2019
Lãi suất

Thông báo lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức thực hiện năm 2018 và lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức dự kiến năm 2019

Lãi suất đầu tư/tỷ lệ bảo tức công bố cho năm 2018 và dự kiến 2019 cho sản phẩm bảo hiểm truyền thống...

Thông báo các mức lãi suất áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm
Lãi suất

Thông báo các mức lãi suất áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ xin trân trọng thông báo các mức lãi suất áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm như sau