Lãi suất 31/03/2021

Báo cáo Thường niên Quỹ Hưu trí tự nguyện năm 2020

Với sự tin tưởng và ủng hộ không ngừng của Quý khách, trong năm 2020, Bảo Việt Nhân thọ đã đạt được những kết quả tốt trong cung cấp bảo hiểm hưu trí với mức tăng trưởng cao về giá trị Quỹ hưu trí tự nguyện:
• Tổng phí bảo hiểm năm 2020 đạt 123 tỷ đồng
• Giá trị quỹ hưu trí tự nguyện tại cuối năm 2020 đạt 1.056 tỷ đồng, tăng trưởng 18,3%.
Dự tính quỹ hưu trí sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong những năm tới.

Báo cáo thường niên Quỹ hưu trí tự nguyện năm 2020