Tin tức

Tăng thêm 1.350 Bộ quà tặng trong CTKM "Thêm quà tặng, Tăng bảo vệ"
Khuyến mãi

Tăng thêm 1.350 Bộ quà tặng trong CTKM "Thêm quà tặng, Tăng bảo vệ"

Nâng số quà tặng của chương trình lên 3.700 Bộ túi y tế với Tổng giá trị lên tới 2 Tỷ đồng

Chương trình khuyến mại THÊM QUÀ TẶNG, TĂNG BẢO VỆ
Khuyến mãi

Chương trình khuyến mại THÊM QUÀ TẶNG, TĂNG BẢO VỆ

Quý khách hàng tham gia chương trình và nhận ngay quà tặng là Túi y tế và bộ sơ cứu y tế cứu thương.