Dịch vụ khách hàng 05/02/2020

Giải quyết quyền lợi đặc biệt khi Khách hàng nhiễm virus Corona

Ngày 31/01/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố sự bùng phát chủng virus Corona (ký hiệu là nCoV) từ Trung Quốc là “Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế (PHEIC)”.

Ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra với tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch: Bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và khó lường, nhằm thực hiện đúng cam kết “Niềm tin vững chắc – Cam kết vững bền” và hỗ trợ các khách hàng trong trường hợp không may gặp rủi ro do nCoV, Bảo Việt Nhân thọ thông báo:

1.   Chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra theo phạm vi bảo hiểm của Điều khoản các sản phẩm.

2.    Áp dụng chính sách đặc biệt:

+ Miễn thời gian chờ đối với quyền lợi trợ cấp viện phí, bệnh lý nghiêm trọng và tử vong theo tất cả các sản phẩm của Bảo Việt Nhân thọ trong trường hợp khách hàng phải nằm viện, bị bệnh lý nghiêm trọng hoặc tử vong do nhiễm virus Corona.

+ Giải quyết theo phạm vi trợ cấp viện phí đặc biệt – chi trả 2 lần số tiền bảo hiểm của quyền lợi trợ cấp viện phí thông thường đối với khách hàng nằm viện cách ly do nhiễm virus Corona – theo chẩn đoán xác định của cơ quan y tế có thẩm quyền.

+ Thời gian áp dụng: rủi ro phát sinh kể từ ngày Việt Nam công bố dịch đến hết ngày 30/6/2020.

3.    Ưu tiên giải quyết đối với các hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm do nhiễm virus Corona.

=> Những sản phẩm Bảo Việt Nhân thọ có Quyền lợi Nằm Viện

Từ khoá: CoronaVirus