Tin tức tổng hợp

Bảo Việt Nhân thọ vinh dự nhận giải thương hiệu mạnh năm 2016
Tin tức tổng hợp

Bảo Việt Nhân thọ vinh dự nhận giải thương hiệu mạnh năm 2016

Ngày 02/04/2016, Bảo Việt Nhân thọ đã vinh dự được nhận giải "Thương hiệu mạnh Việt Nam" vì những thành tích xuất sắc đã đạt được trong hoạt động kinh doanh

Bảo Việt Nhân thọ được trao tặng giải thưởng Tin và Dùng Việt Nam 2015
Tin tức tổng hợp

Bảo Việt Nhân thọ được trao tặng giải thưởng Tin và Dùng Việt Nam 2015

Ngày 06/11/2015, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ) vinh dự đón nhận giải thưởng Tin & Dùng Việt Nam 2015 cho sản phẩm An Phát Trọn Đời.