Dịch vụ khách hàng 15/01/2024

Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty BVNT Phú Quốc

Sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thông báo về việc thay đổi địa điểm của Công ty Bảo Việt Nhân thọ Phú Quốc, cụ thể như sau:

Công ty Bảo Việt Nhân thọ Phú Quốc

Địa chỉ cũ: Tầng 8, tòa BIDV chi nhánh Phú Quốc, số 196 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Địa chỉ mới: Số 193, đường 30/4, khu phố 1, phương Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trân trọng thông báo!

Từ khoá: thay doi dia chi CTTV