Dịch vụ khách hàng 28/08/2023

Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty BVNT Cao Bằng và BVNT Vĩnh Long

Sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thông báo về việc thay đổi địa điểm của Công ty Bảo Việt Nhân thọ Cao Bằng và Công ty Bảo Việt Nhân thọ Vĩnh Long, cụ thể như sau:

1. Công ty Bảo Việt Nhân thọ Cao Bằng

Địa chỉ cũ: Số 52 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Địa chỉ mới: Số 91 phố Kim Đồng, tổ dân phố 12, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

2. Công ty Bảo Việt Nhân thọ Vĩnh Long

Địa chỉ cũ: Tầng 6, tòa nhà Sacombank, số 35B, đường 3 tháng 2, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ mới: số 362, đường Phạm Thái Bường, khóm 5, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Trân trọng thông báo!

Từ khoá: thay doi dia chi CTTV