Dịch vụ khách hàng 07/05/2024

Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty BVNT Bắc Thanh Hóa

Sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thông báo về việc thay đổi địa điểm của Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Thanh Hóa, cụ thể như sau:

Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Thanh Hóa

Địa chỉ cũ: Tòa nhà siêu thị Hồng Hưng, tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ mới: Tầng 4, tòa TTTM Thành Công, số 67 Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trân trọng thông báo!

Từ khoá: thay doi dia chi CTTV