Lãi suất 31/03/2023

Báo cáo Thường niên Quỹ Hưu trí tự nguyện năm 2022

Với sự tin tưởng và ủng hộ không ngừng của Quý khách, trong năm 2022, Bảo Việt Nhân thọ đã nỗ lực đạt được những kết quả tốt trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng về giá trị Quỹ hưu trí tự nguyện trong điều kiện thị trường có nhiều biến động bất lợi:
• Tổng phí bảo hiểm năm 2022 đạt 108 tỷ đồng
• Giá trị quỹ hưu trí tự nguyện tại cuối năm 2022 đạt 1.342 tỷ đồng, tăng trưởng 11,0%.
Dự tính quỹ hưu trí sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong những năm tới.

Báo cáo thường niên Quỹ hưu trí tự nguyện năm 2022