Lãi suất 31/03/2024

Báo cáo Thường niên Quỹ Hưu trí tự nguyện năm 2023

Với sự tin tưởng và ủng hộ không ngừng của Quý khách, trong năm 2023, Bảo Việt Nhân thọ đã nỗ lực đạt được những kết quả tốt trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng về giá trị Quỹ hưu trí tự nguyện trong điều kiện nền kinh tế có nhiều khó khăn, thách thức. Đó là:

• Tổng phí bảo hiểm năm 2023 đạt 105 tỷ đồng

• Giá trị quỹ hưu trí tự nguyện tại cuối năm 2023 đạt 1.492 tỷ đồng, tăng trưởng 11,2% so với cuối năm 2022

Dự tính quỹ hưu trí sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong những năm tới.

Báo cáo thường niên Quỹ hưu trí tự nguyện năm 2023