Lãi suất 31/03/2024

Báo cáo Thường niên Quỹ Liên kết Chung năm 2023

Tuy năm 2023 là một năm đầy biến động và khó khăn với nền kinh tế đất nước, nhưng chúng tôi tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ của Quý khách hàng, với số hợp đồng liên kết chung mới tham gia tại Bảo Việt Nhân thọ là hơn 16 nghìn hợp đồng.Tính đến cuối năm 2023, có 1,905 triệu hợp đồng có hiệu lực tại Bảo Việt Nhân thọ và tổng tài sản của quỹ liên kết chung đạt gần 93 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh việc tham gia các hợp đồng chính, Quý khách hàng cũng mua thêm nhiều sản phẩm bổ trợ (sản phẩm bán kèm) để gia tăng sự bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình trước những rủi ro có thể gặp phải trong cuộc sống.

Đáng chú ý, tỷ lệ duy trì hợp đồng trong năm 2023 vẫn đạt trên 90%. Điều này phản ánh sự tin tưởng và ủng hộ cao của Quý khách hàng đối với Bảo Việt Nhân thọ.

Với kết quả đạt được, chúng tôi tin tưởng rằng, các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của Bảo Việt Nhân thọ đã, đang và sẽ tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu của người dân Việt Nam về bảo hiểm, tiết kiệm và đầu tư. Giá trị Quỹ liên kết chung theo đó cũng sẽ tiếp tục được tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững trong năm 2024 và các năm tới.

Báo cáo thường niên Quỹ Liên kết chung năm 2023